نویسنده: ریویو 24

برای همه ما پیش آمده از خدمات هتل و رستوران یا فیلمی که دیده ایم راضی نباشیم و برای ما خاطرات خوبی رقم نزده باشد. حالا فرض کنید اگر شما عزیزان به طور مثال که تجربه حضور در این هتل را داشته اید تجربیات و امتیازت خود را به صورت مکتوب به هزاران کاربر دیگر منتقل نمایید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 1-از بوجود آمدن تجربه ناخوشایند برای دیگران جلوگیری می کنید 2- مجموعه مورد اشاره را وادار به اصلاح رویه خود یا حذف از بازار می نمایید. ریویو 24، بستری پیشرو در زمینه نقد و بررسی آنلاین در کشور می باشد که با جمع آوری نظرات (بدون توجه به منافع اقتصادی خود)، به انتخاب صحیح و سریع خدمات کمکی شایان می کند.